15 Th5: Cơ bản về hệ thống cảnh báo áp suất lốp

Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS) là hệ thống điều khiển điện tử được sử dụng để kiểm tra áp suất bên trong của các lốp trên ô tô. Hệ thống cung cấp rất nhiều lợi ích bao gồm:          *Cải thiện khả năng lái và khả năng kéo của ô tô.          *Giảm tốc độ hao mòn lốp.          *Giảm…